تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

استان اصفهان - شهرستان نجف آباد - بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده مهندسی برق -  طبقه همکف- دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق  و سیستم های هوشمند ایران

شماره تماس:
031-4229-2520
031-4229-3050

آدرس پست الکترونیکی:
neec2019@iaun.ac.ir