تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

 


تاریخ­های مهم پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق  و سیستم های هوشمند ایران

رویداد

تاریخ

مهلت ارسال مقالات

1 بهمن ماه 1397

اعلام نتایج داوری

25 بهمن ماه 1397

ثبت نام زود هنگام

تا 27 بهمن ماه 1397

ثبت نام با تاخیر

28 بهمن ماه تا 4 اسفند ماه 1397