اخبار

1397/10/12
اعلام حمایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران از پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران


  به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان  گرامی می رساند.

با توجه به رایزنی های صورت گرفته فی ما بین دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق  و سیستم های هوشمند ایرانو کمیسیون ملی یوسنکو در ایران، بدینوسیله کمیسیون ملی یوسنکو موافقت خود را جهت حمایت معنوی اعلام می دارد.شماره پیگیری ۶۱۶۳۳۴


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !